Products :

Product/Composition Strength View
Ciprofloxacin, Metronidazole, Terbinafine, Clobetasol Propionate Cream 1% w/w + 1% w/w + 1% w/w + 0.05% w/w View
Dermisel NF Cream 1% w/w + 1% w/w + 1% w/w + 0.05% w/w View
Terbinafine Tablets 250mg, 500mg View
Terbinafine Cream 1% w/w View
Ofloxacin, Ornidazole, Terbinafine and Clobetasol Cream 0.75% w/w + 2% w/w + 1% w/w + 0.05% w/w View